Τι είναι το GetTor;

Το GetTor είναι μια υπηρεσία που προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο λήψης του Tor Browser, ειδικά για αυτούς που κατοικούν σε περιοχές με υψηλά επίπεδα λογοκρισίας, όπου δεν μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπο του Tor Project λόγω περιορισμών.

Πώς λειτουργεί;

Η ιδέα πίσω από το GetTor είναι πολύ απλή:

  • Βήμα 1: Στείλτε ένα αίτημα στο GetTor (gettor@torproject.org) σημειώνοντας το λειτουργικό σας σύστημα (και τη γλώσσα σας) π.χ. "windows el"

  • Βήμα 2: Το GetTor θα σας απαντήσει με έναν σύνδεσμο για λήψη του Tor Browser από συνεργαζόμενους πάροχους.

  • Βήμα 3: Κάντε λήψη του Tor Browser από έναν από τους παρόχους. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, ελέγξτε την εγκυρότητα του αρχείου επιβεβαιώνοντας την ψηφιακή υπογραφή του.

  • Βήμα 4: Εάν απαιτηθεί, χρησιμοποιείστε μερικές γέφυρες!

Χρήση του GetTor στο Telegram

Μπορείτε να αιτηθείτε τη λήψη του Tor Browser μέσω του @GetTor_bot στο Telegram: https://t.me/gettor_bot

Χρήση του GetTor στο Twitter

Το GetTor δεν λειτουργεί με το Twitter.

Επιβεβαίωση ψηφιακής υπογραφής

Ο έλεγχος της ψηφιακής υπογραφής είναι μια διαδικασία επιβεβαίωσης πως το αρχείο είναι αυθεντικό και δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις.

Στο μήνυμα από το GetTor θα βρείτε και ένα σύνδεσμο για αρχείο με το ίδιο όνομα του πακέτου με την κατάληξη ".asc". Είναι αρχεία υπογραφών OpenRGP. Σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε πως το αρχείο που κάνατε λήψη είναι αυθεντικό. Για παράδειγμα, το torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe συνοδεύεται από το αρχείο torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe.asc.

Δείτε το how to verify a digital signature.

Έκανα λήψη του Tor Browser άλλα δεν μπορώ να συνδεθώ

Δοκιμή σύνδεσης μέσω γέφυρας.