GetTor là gì?

GetTor là một dịch vụ cung cấp các phương pháp thay thế để tải xuống Trình duyệt Tor , đặc biệt cho những người sống ở những nơi có mức độ kiểm duyệt cao, nơi quyền truy cập vào trang web của Dự án Tor bị hạn chế.

Vậy nó hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của GetTor rất đơn giản:

-Bước 1: Gửi yêu cầu cho GetTor (gettor@torproject.org) nêu rõ hệ điều hành (và khu vực của bạn). Ví dụ: "windows es"

  • Bước 2: GetTor sẽ gửi lại cho bạn thư trả lời kèm theo các liên kết để tải xuống Trình duyệt Tor từ các nhà cung cấp được hỗ trợ của chúng tôi.

  • Bước 3: Tải xuống Trình duyệt Tor từ một trong những nhà cung cấp. Khi hoàn tất, hãy kiểm tra tính toàn vẹn của tệp đã tải xuống bằng cách xác minh chữ ký của tệp.

  • Bước 4: Nếu được yêu cầu, hãy lấy một số cây cầu!

GetTor on Telegram

You can request to receive the Tor Browser bundle via @GetTor_bot on Telegram: https://t.me/gettor_bot

GetTor Responder trên Twitter

GetTor hiện không hoạt động trên Twitter.

Làm thế nào để xác minh chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là một quá trình đảm bảo rằng một gói nhất định được tạo ra bởi các nhà phát triển của nó và không bị giả mạo.

Trong email GetTor, chúng tôi cung cấp liên kết đến tệp có cùng tên với gói và phần mở rộng ".asc". Các tệp .asc này là chữ ký OpenPGP. Chúng cho phép bạn xác minh tệp bạn đã tải xuống chính xác là tệp mà chúng tôi muốn bạn lấy. Ví dụ: torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe đi kèm vớitorbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe.asc.

Kiểm tra [làm thế nào để xác minh chữ ký điện tử] (https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/).

Làm thế nào để lấy cầu

Các cầu tiếp nối là những tiếp nối Tor không được liệt kê trong thư mục Tor công khai. Điều đó có nghĩa là các ISP hoặc chính phủ cố gắng chặn truy cập vào mạng Tor không thể chỉ chặn tất cả các cầu nối. Cầu nối rất hữu ích cho người dùng Tor dưới các chế độ áp bức và cho những người muốn có thêm một lớp bảo mật vì họ lo lắng ai đó sẽ nhận ra rằng họ đang liên hệ với một địa chỉ IP chuyển tiếp Tor công khai.

Khi bạn khởi động Trình duyệt Tor lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi có muốn sử dụng cầu nối hay không. Để sử dụng các trình chuyển đổi có thể cắm được, hãy nhấp vào 'Định cấu hình' trong cửa sổ Trình khởi chạy Tor xuất hiện khi bạn chạy Trình duyệt Tor lần đầu tiên.

Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình các phương tiện truyền tải có thể cắm được trong khi Trình duyệt Tor đang chạy bằng cách chọn 'Tùy chọn' từ menu cài đặt ở bên phải thanh địa chỉ. Khi ở trong Tùy chọn, hãy điều hướng đến 'Tor' từ menu bên trái màn hình.

Trên phần 'Cầu', hãy chọn 'Sử dụng một cây cầu' và 'Chọn một cây cầu dựng sẵn.' Nhấp vào menu thả xuống và chọn phương tiện có thể cắm được bạn muốn sử dụng.

Nhấp vào 'Kết nối' để lưu cài đặt của bạn.

Nếu các cầu nối tích hợp không hoạt động, bạn cũng có thể chọn 'Yêu cầu một cầu nối từ torproject.org'. Điều này sẽ yêu cầu bạn điền một CAPTCHA và sẽ tự động điền cài đặt của bạn bằng một hoặc nhiều cầu nối.

Một cách khác để nhận được cầu nối là gửi email tới bridge@torproject.org. Xin vui lòng lưu ý rằng bạn phải gửi email bằng địa chỉ từ một trong các nhà cung cấp email sau: Riseup hoặc Gmail.