GetTor là gì?

GetTor là một dịch vụ cung cấp các phương pháp thay thế để tải xuống Trình duyệt Tor , đặc biệt cho những người sống ở những nơi có mức độ kiểm duyệt cao, nơi quyền truy cập vào trang web của Dự án Tor bị hạn chế.

Vậy nó hoạt động như thế nào?

Cách hoạt động của GetTor rất đơn giản:

-Bước 1: Gửi yêu cầu cho GetTor (gettor@torproject.org) nêu rõ hệ điều hành (và khu vực của bạn). Ví dụ: "windows es"

  • Bước 2: GetTor sẽ gửi lại cho bạn thư trả lời kèm theo các liên kết để tải xuống Trình duyệt Tor từ các nhà cung cấp được hỗ trợ của chúng tôi.

  • Bước 3: Tải xuống Trình duyệt Tor từ một trong những nhà cung cấp. Khi hoàn tất, hãy kiểm tra tính toàn vẹn của tệp đã tải xuống bằng cách xác minh chữ ký của tệp.

  • Bước 4: Nếu được yêu cầu, hãy lấy một số cây cầu!

GetTor trên Telegram

Bạn có thể yêu cầu nhận gói Trình duyệt Tor qua @GetTor_bot trên Telegram: https://t.me/gettor_bot

GetTor Responder trên Twitter

GetTor hiện không hoạt động trên Twitter.

Làm thế nào để xác minh chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là một quá trình đảm bảo rằng một gói nhất định được tạo ra bởi các nhà phát triển của nó và không bị giả mạo.

Trong email GetTor, chúng tôi cung cấp liên kết đến tệp có cùng tên với gói và phần mở rộng ".asc". Các tệp .asc này là chữ ký OpenPGP. Chúng cho phép bạn xác minh tệp bạn đã tải xuống chính xác là tệp mà chúng tôi muốn bạn lấy. Ví dụ: torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe đi kèm vớitorbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe.asc.

Kiểm tra làm thế nào để xác minh chữ ký điện tử.

I have Tor Browser downloaded but still can't connect

Try connecting through a bridge.